Mit menneskesyn

Jeg arbejder ud fra det humanistiske, eksistentielle menneskesyn og den fænomenologiske metode; det vil sige med fokus på det, der sker ”her og nu”. Hovedsynspunkterne i det humanistiske, eksistentielle menneskesyn er:

  • at mennesket er unikt og har en medfødt stræben imod udvikling 
  • at mennesket grundlæggende er frit
  • at mennesket tager ansvar for sit eget liv og lever ansvarligt med andre
  • at det er afgørende for livskvaliteten at være nærværende ”her og nu”

Det er et grundvilkår, at vi mennesker er alene; vi fødes alene, og vi dør alene. Men vi indgår også i fællesskaber, og relationen til andre er afgørende for vores fuldbyrdelse som individer. Du må finde dig selv for at kunne møde andre, og det er i mødet med andre, at du møder dig selv.

LouiseWinther.dk  ∙ Allégade 23, 4. sal   ∙  2000 Frederiksberg  ∙  Telefon: 28 18 40 91  ∙  E-mail: lw@louisewinther.dk
Webdesign by VALKOM