Element B™ – styrk din evne til at håndtere relationer

Vil du gerne forstå og forbedre dine relationer til andre mennesker?

Vil du gerne vide, hvordan du bedst forebygger og løser konflikter?

Kunne du tænke dig at forbedre din adfærd og din måde at kommunikere på?

Element B er en udviklingstest, der måler medarbejderes behov i mellemmenneskelige relationer, udtrykt gennem deres adfærd. Den er udformet i et spørgeskema, som testpersonen udfylder, efterfulgt af en tilbagemelding af ca. 1½ times varighed.

”Mennesker har brug for mennesker.” Sådan kan man kort og godt forklare, hvorfor Dr. Will Schutz’ opdagelse af psykologien i menneskers samvær er relevant i enhver situation, herunder i arbejdslivet.

Man kan også udtrykke det sådan, at uanset hvilken faglig profession vi bestrider, så er vi også mennesker, som tager vores følelsesmæssige behov med på arbejde vedrørende:

  • samspil og tilhørsforhold
  • magt og selvbestemmelse
  • nærhed og tillid