Karrieremodellen

Karriere er mere end at stige i graderne (og i løn)

Én person kan opfatte karriere som det at excellere i sit fag. En anden synes en succesrig karriere er at bevæge sig stadig højere op i organisationens hierarki. Atter andre ser succes og karriere som en personlig rejse, der skaber udvikling hos en selv og andre.

Karrieremodellen et overskueligt og let tilgængeligt værktøj, der giver mulighed for i endnu højere grad at tilrettelægge målrettede karriereforløb og balancere den enkeltes ønsker med virksomhedens behov. Testen kan give et fælles sprog for karriere og udvikling og dermed basis for en bedre og mere kvalificeret dialog en samt tydelig kobling mellem den enkeltes ambitioner og organisationens må. Karrieremodellen kan hjælpe med:

 • øget selvindsigt og forståelse af drivkraft og motiver hos den enkelte, såvel i dagligdagen som i forbindelse med forandringer
 • bedre mulighed for at belønne, så belønningen opleves som belønning og ikke det modsatte

De fire retninger og motiver

 1. Ekspert
  Retning: Karrierevalget gøres en gang for alle – medarbejderen er rettet mod en bestemt form for beskæftigelse.Eksperten motiveres af at mestre færdigheder, viden og arbejdsopgaver, der knytter sig til ekspertens valg af beskæftigelse, samt sikkerhed og tryghed.
 2. Lineær
  Retning: Karrierevalget er fokuseret mod bevægelse op ad en udefra defineret ’stige’ som f.eks. et organisationshierarki. Den lineære motiveres af at skabe resultater, at få ting til at ske samt at have formelle beføjelser og magt. Forfremmelser anses for at være ønskelige så tit som muligt. Prestige og status er vigtigt.
 3. Udvidende
  Retning: Karrierevalget udvikles gennem en række beskæftigelsesområder med en moderat 5–10 års varighed inden for hvert felt. Hvert nyt valg bygger oven på tidligere valg for at udvikle nye færdigheder i en sidelæns beslægtet bevægelse. Den udvidende motiveres af udvikling af sig selv og andre, kreativitet, involvering og teamwork.
 4. Episodisk
  Retning: Karrierevalget medfører hyppige ændringer i arbejdsområde, organisationer og jobs – typisk i 1-4 års intervaller. Jobskift kan sagtens ske mellem helt ubeslægtede funktioner. Den episodiske motiveres af afveksling, uafhængighed, forandring, frihed, mobilitet, og at netværke.

“Karrieremodellen var en stor øjenåbner for mig – den afslører, at jeg trives bedst med at igangsætte nye aktiviteter, at netværke på tværs samt uafhængighed og selvstændighed. Det kan jeg virkelig genkende, det giver mig stor ro at se det sort på hvidt, og nu ved jeg, hvilken jobtype, jeg skal gå efter.”

Cand. mag, ansat i det private erhvervsliv