Karrieremodellen

 

Ved du, hvad der dybest set motiverer dig?

Oplever du at være havnet på en forkert hylde?

Trives du ikke med dit job?

Hvis du har stillet dig selv bare ét af disse spørgsmål, er der hjælp at hente i Karrieremodellen, som kan vise:

  • hvad et godt arbejdsliv er for dig
  • de uopdagede motivationspotentialer, du måske har
  • hvordan du undgår at vælge den gale retning i dit arbejdsliv
  • den retning, der vil gøre dig mest tilfreds

Karrieremodellen er baseret på mange års førende international, videnskabelig forskning rettet mod at forstå, hvad der driver mennesker, og hvad den enkelte dermed fortolker som karriere. Karrieremodellen skelner mellem fire basale måder at se karriere på med udgangspunkt i den retning, ens karrierebevægelse har, den frekvens, ens karriere ændrer sig med sammenlagt med de motiver, der driver og tilfredsstiller den enkelte. De fleste er et miks af to retninger/motiver.

De fire retninger og motiver er:

Ekspert:

Karrierevalget gøres én gang for alle – du er rettet mod en bestemt form for beskæftigelse. Du motiveres af at mestre færdigheder, viden og arbejdsopgaver, der knytter sig til dit valg af beskæftigelse og ofte også af sikkerhed og tryghed.

Lineær:

Karrierevalget er fokuseret mod bevægelse op ad en udefra defineret ’stige’ som f.eks. et organisationshierarki. Du motiveres af at skabe resultater, at få ting til at ske samt at have formelle beføjelser og magt. Du synes, at forfremmelse, prestige og status er vigtigt.

Udvidende:

Karrierevalget udvikles gennem en række beskæftigelsesområder med typisk fem til ti års varighed inden for hvert felt. Hvert nyt valg bygger oven på tidligere valg for at udvikle nye færdigheder i en sidelæns beslægtet bevægelse. Du motiveres af udvikling af dig selv og andre, kreativitet, involvering og teamwork.

Episodisk:

Karrierevalget medfører hyppige ændringer i arbejdsområde, organisationer og jobs – typisk i intervaller på mellem et og fire år – og ofte til noget helt ubeslægtet. Du motiveres af afveksling, uafhængighed, forandring, frihed, mobilitet og af at netværke.

Praktisk

Det tager cirka 15 minutter at udfylde Karrieremodellen Online, og den mundtlige tilbagemelding, som enten kan foregå hos mig på det centrale Frederiksberg, på din arbejdsplads eller virtuelt, tager 1½ time. Ved samtalen får du din personlige karriereprofil udleveret, alternativt sendt pr. mail som pdf-fil.

Karrieremodellen er ikke billig. Til gengæld vil du have gavn af indsigten i din karriereprofil gennem resten af dit arbejdsliv, ja såmænd resten af livet.

 

 

En kunde siger

Karrieremodellen var en stor øjenåbner for mig – det giver stor ro at se sort på hvidt, hvad der motiverer mig – nu ved jeg, hvilken jobtype, jeg skal gå efter. Kvinde, cand. mag.

 

En kunde siger

I mere end 15 år har jeg jævnligt benyttet mig af Louises assistance til en bred vifte af HR-udviklingsopgaver, herunder til teambuidling (JTI) og til motivationsdag (Karrieremodellen).

Jeg kan på det varmeste anbefale Louise, der på fornem vis evner balancen mellem at være ekspert og proceskonsulent, mellem professionalisme og empati og mellem tyngde og lethed. Hun er højt værdsat her i huset.
Palle Steen Jensen, adm. direktør for EDU Danmark